انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان آذربایجان شرقی

East Azarbaijan association Of Test & Calibration Accredited Labs

انتخاب یک آزمایشگاه همکار بعنوان واحد خدماتی نمونه استانی

اخبار اعضا

1402/08/18 به گزارش دبیرخانه انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی آذربایجان شرقی در طی مراسم روز جهانی استاندارد که در اداره کل استاندارد استان برگزار شد علاوه بر تجلیل از واحد های تولیدی نمونه، برای اولین بار از واحد های خدماتی نمونه استاندارد(آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی و نمونه برداری) نیز تقدیر به […]

1 دقیقه زمان مطالعه 15 نوامبر 2023 نوشته شده توسط : مدیر

1402/08/18

به گزارش دبیرخانه انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی آذربایجان شرقی در طی مراسم روز جهانی استاندارد که در اداره کل استاندارد استان برگزار شد علاوه بر تجلیل از واحد های تولیدی نمونه، برای اولین بار از واحد های خدماتی نمونه استاندارد(آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی و نمونه برداری) نیز تقدیر به عمل آمد. در این بین آزمایشگاه سرخاب آذر دارو بعنوان واحد خدماتی نمونه استانی انتخاب شده و مورد تقدیر قرار گرفت.

مطمئنا انتخاب و قدردانی از این عضو انجمن علاوه بر اینکه موجب خرسندی آزمایشگاه ها شده، راه را برای ایجاد رقابت در جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی ارائه شده هموارتر خواهد نمود. به طور قطع ادامه این اقدام در سالهای بعد نیز باعث تقویت بار علمی و کیفی آزمایشگاه ها شده و نهایتا موجب افزایش تولید محصولات مرغوب و با کیفیت در سطح استان خواهد شد.

دیدگاه ها نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید