انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان آذربایجان شرقی

East Azarbaijan association Of Test & Calibration Accredited Labs
معرفی انجمن انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون استان آ.ش

انجمن آزمایشگاه‌های همکار استان آذربایجان شرقی به اراده و همت جمعی از مدیران آزمایشگاه های همکار استان و  به منظور سامان­دهی، ایجاد هم‌افزایی، ارتقای کیفیت، همراهی در رفع موانع و مشکلات و نظارت بر فعالیت و عملکرد آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده استانی و یا دارای گواهینامه بر اساس استاندارد 17025 ISO/IEC و به استناد بند (ک) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و کشاورزی ایران و ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوبه 1390 در سال 1396 تشکیل گردید. فعالیت های این انجمن شامل تمامی امور مرتبط به آزمایشگاه­های همکار سازمان ملی استاندارد، که ارائه‌ دهنده خدمات “آزمون و كالیبراسیون (واسنجی)” می‌باشند، می شود.

آخرین مقالات سایت مشاهده همه مطالب