انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان آذربایجان شرقی

East Azarbaijan association Of Test & Calibration Accredited Labs

درباره انجمن

3 دقیقه زمان مطالعه 25 مه 2023 نوشته شده توسط : مدیر

در باره انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان آذربایجان شرقی

انجمن آزمایشگاه‌های همکار استان آذربایجان شرقی به اراده و همت جمعی از مدیران آزمایشگاه های همکار استان و به منظور سامان­دهی، ایجاد هم‌افزایی، ارتقای کیفیت، همراهی در رفع موانع و مشکلات و نظارت بر فعالیت و عملکرد آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده استانی و یا دارای گواهینامه بر اساس استاندارد 17025 ISO/IEC و به استناد بند (ک) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و کشاورزی ایران و ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوبه 1390 در سال 1396 تشکیل گردید. فعالیت های این انجمن شامل تمامی امور مرتبط به آزمایشگاه­های همکار سازمان ملی استاندارد، که ارائه‌ دهنده خدمات “آزمون و كالیبراسیون (واسنجی)” می‌باشند، می شود.

به تفصیل اهداف و وظایف انجمن به شرح ذیل می باشد:

  • – همکاری و مشارکت با سازمان در صدور مجوز آزمایشگاه­های جدید، تمدید و افزایش دامنه فعالیت، تعلیق و ابطال پروانه آزمایشگاه­ها در استان.
  • – اخذ استانداردها و مجوزهای لازم جهت تأیید صلاحیت آزمایشگاه­ها.
  • – پیش­ممیزی و ممیزی به منظور تأیید صلاحیت آزمایشگاه­ها در استان.
  • – نظارت بر عملكرد آزمایشگاه­های استان براساس شیوه­نامه داخلی که به تصویب انجمن ملی رسیده است.
  • – همكاری با سازمان استاندارد و انجمن ملی در ارائه پیشنهاد، محاسبه و تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی.
  • – همکاری با سازمان استاندارد و انجمن ملی در نظارت بر رعایت تعرفه­های مصوب سازمان.
  • – همکاری با سازمان استاندارد و انجمن ملی در تدوین و اجرای مصوبات تشویقی، تنبیهی، تعلیق و ابطال پروانه تأیید صلاحیت آزمایشگاه­ها.
  • – همکاری با سازمان استاندارد و انجمن ملی در انتخاب آزمایشگاه­های برتر و نمونه استانی و کشوری.
  • – همكاری با سازمان استاندارد و انجمن ملی در بررسی و رسیدگی به اعتراضات و شكایات واصله از آزمایشگاه­ها در استان.

10- همكاری با سازمان استاندارد و انجمن ملی در راستای تدوین مقررات مربوط به چگونگی ممیزی و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه­ها در استان.

11- همکاری با اعضاء در رسیدگی به شكایات و تخلفات مطروحه توسط سازمان یا انجمن ملی.

12- داوری و حل اختلاف میان اعضای انجمن استانی، مشتریان، سازمان استاندارد و سایر نهادها.

13-همکاری با اعضاء در دفاع قانونی و بی­طرفانه از منافع مشروع آن­ها در مراجع ذیصلاح و ذیربط.

14- همکاری با اعضاء در شناسایی و معرفی آخرین دستاوردهای فناوری در روش­های آزمون، کالیبراسیون و نمونه­برداری.

15-برگزاری همایش­ها، نمایشگاه­های تخصصی استانی و بین­المللی.

16- همکاری در شناسایی و معرفی جهت شركت در همایش­ها، نمایشگاه­های تخصصی ملی و بین­المللی به اعضاء

17- عضویت در مجامع ملی و بین­المللی.

18-  همکاری با اعضاء جهت حضور در اجلاس­ها و کمیسیون­های مل‍‍ی و بین­المللی و همکاری در تهیه یادداشت­های تفاهم جهت کسب بازارهای جدید برای اعضاء.

19- همکاری با سازمان استاندارد  و انجمن ملی و اعضاء جهت تدوین و تجدید نظر استانداردها‍‍­ی ملی و

بین­المللی.

20- همکاری با سازمان استاندارد  و انجمن ملی و اعضاء در تشكیل و حضور در کمیته­های فنی و تخصصی در نظام های تایید صلاحیت ملی و بین­المللی آزمایشگاه­ها.

21- همکاری با سازمان و انجمن ملی و اعضاء در اجرای پروژه­های آزمون کفایت تخصصی (Proficiency testing) و صحه‌گذاری روش­های جدید آزمون و کالیبراسیون(واسنجی).

22-  جلب همکاری بانك­ها و موسسات اعتباری و مراكز دولتی جهت تامین اعتبارات و تسهیلات بانکی برای توسعه، بازسازی، ارتقا كیفی و سرمایه در گردش مورد نیاز اعضاء.

23- تهیه كتب، نشریات، بولتن­های تخصصی و خبری و همکاری با انجمن ملی.

24- ایجاد بانک اطلاعاتی روزآمد از توانمندی­های بالفعل و بالقوه آزمایشگاه­های استانی.

25- تعامل و معرفی انجمن استانی در سطح استان.

26- مشاوره در پیاده­سازی سیستم­های کیفیت در امور آزمایشگاه­ها.

27- تعامل، همکاری و مشارکت در انجام کلیه امور مرتبط با موضوع اساسنامه با سایر نهادها، سازمان­ها و تشکل­ها.

28- تشکیل کمیته ­های تخصصی در راستای فعالیت­های انجمن استانی.