انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان آذربایجان شرقی

East Azarbaijan association Of Test & Calibration Accredited Labs

تلفن تماس : 04133271310

شماره تماس اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی : 1517

داخلی دفتر انجمن : 249

آدرس : تبریز- میدان شهریار (هتل مرمر) – خیابان استاندارد – اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی.

کد پستی: 1557977343

ایمیل انجمن :  atcaleazarbaijan@gmail.com  /  info@atcalash.ir

تماس با ما از طریق تکمیل فرم زیر میتوانید با همکاران ما در کوتاهترین وارد ارتباط شوید
نام
عنوان پیام
شماره موبایل
متن پیام