انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان آذربایجان شرقی

East Azarbaijan association Of Test & Calibration Accredited Labs

شرایط عضویت

1 دقیقه زمان مطالعه 11 ژوئن 2023 نوشته شده توسط : مدیر

شرایط عضویت و ثبت آزمایشگاه در وب سایت انجمن

  • 1 – تابعیت ایرانی
  • 2-دارا بودن كارت معتبر عضویت و یا کارت بازرگانی از اتاق های بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان‌های سراسر کشور
  • 3-قبول مقررات انجمن استانی با اخذ تعهدنامه
  • 4-پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه تعیین شده توسط مجمع
  • 5-دارا بودن مجوز معتبر آزمایشگاه از سازمان ملی استاندارد