انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان آذربایجان شرقی

East Azarbaijan association Of Test & Calibration Accredited Labs

اساسنامه

33 دقیقه زمان مطالعه 11 ژوئن 2023 نوشته شده توسط : مدیر

اساسنامه انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان آذربایجان شرقی
فصل اول – کلیات
ماده ۱- اهداف و موضوع فعالیت:
به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقوقی عضو، انجمن (آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان آذربایجان شرقی) با موضوع: هدایت، ساماندهی، شناسایی و تامین نیازها و مشارکت در تعیین صلاحیت، نظارت عملکرد فنی و کیفی، تعیین تعرفه و نظارت بر اجرای آن، ارتقای سطح دانش فنی، توزیع نمونه و نظارت در انجام آن و سایر امور مرتبط با آزمایشگاه ها که ارائه دهنده خدمات آزمون و واسنجی
ماده ۲- نام:
” انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی استان استان آذربایجان شرقی ”
ماده ۳- هویت:
” انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان استان آذربایجان شرقی ” که در این اساسنامه اختصاراً ” انجمن” نامیده می شود، و شخصیت حقوقی که به عنوان آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی مورد تأئید سازمان فعالیت می کند از این پس به اختصار آزمایشگاه نامیده می شود و سازمان ملی استاندارد ایران ، مرکز ملی تأئید صلاحیت ایران ، اداره کل استاندارد استان از این پس به اختصار سازمان نامیده می شود، و در اجرای بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373) که در این اساسنامه اختصاراً اتاق ایران نامیده می شود و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل میگردد و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و بصورت غیرسیاسی و غیر انتفاعی فعالیت می نماید.
ماده ۴- تابعیت:
تابعیت ” انجمن ” ایرانی است.
ماده ۵- اقامتگاه:
اقامتگاه قانونی ” انجمن ” در آدرس تبریز میدان شهریار خیابان استاندارد ساختمان اداره کل استاندارد استان طبقه زیر همکف به کدپستی ۵۱۵۷۹۷۷۳۴۳ می باشد.
تبصره: تغییر اقامتگاه ” انجمن ” در استان آذربایجان شرقی از اختیارات هیأت مدیره می باشد.
در صورت تغییر اقامتگاه قانونی ” انجمن ” مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب اگهی می شود و نیز کتباً با امضای مجاز انجمن به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز خواهد رسید.
ماده ۶- محدوده جغرافیایی فعالیت:
محدوده جغرافیایی فعالیت ” انجمن” محدوده جغرافیایی استان آذربایجان شرقی است.
انجمن می تواند پس از تصویب مجمع عمومی عادی و تأیید اتاق ایران در شهرستانها و خارج از کشور با هماهنگی وزارت
خارجه نمایندگی دایر کند.

تبصره: شرایط تشکیل نمایندگی باید مطابق با آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق ایران باشد.
ماده 7- مدت فعالیت :
مدت فعالیت ” انجمن ” از تاریخ ثبت در اتاق ایران نامحدود است.
فصل دوم – وظائف و اختیارات
ماده ۸: اهداف و وظایف:
1-8- تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با موضوع فعالیت ؛
2-8- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با موضوع فعالیت انجمن؛
3-8- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمانهای مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا؛
4-8- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف ” انجمن” و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه؛
5-8- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت ” انجمن ” در داخل و خارج کشور؛
6-8- حمایت از منافع مشروع و قانونی مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان و صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط؛
7-8- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک در صنعت، تولید و صادرات موضوع فعالیت ؛
8-8- ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء؛
9-8- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترل های کیفی و رتبه بندیهای مورد نیاز انجمن؛
10-8- معرفی اعضاء به مراجع ذیصلاح جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه؛
11-8- برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تألیف مقالات مرتبط با موضوع انجمن؛
12-8- برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت ” انجمن”؛
13-8- اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز میزبانی هیات های تجاری و بازاریابی از کشورهای خارجی؛
14-8- پیشگیری از انجام رفتارهای خلاف اخلاق کسب و کار اعضا با یکدیگر از طریق هماهنگی و نظارتهای مؤثر درون تشکلی و استفاده از ظرفیت کمیسیون انضباطی اتاق ایران؛
15-8- کوشش برای رفع اختلافات في مابين فعالین مربوطه از جمله از طریق تأسیس سازمانهای داوری تحت نظارت مرکز داوری اتاق ایران؛
16-8- ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف قابل واگذاری دولت که در اجرای قوانین ۵ ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و دیگر قوانین مربوطه به ” انجمن ” واگذار می شود و اجرای صحیح وظایف واگذار شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاههای مربوطه؛
17-8- کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجرای صحیح و رعایت شئون تجاری کشور؛
18-8- اطلاع رسانی و پیگیریهای حقوقی برای جلوگیری از تولید محصولات غیر استاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاری و معاضدت نهادها و سازمانهای مسئول؛
19-8- هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمانهای تخصصی ، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای انجمن؛

20-8- ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها ، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضاء ” انجمن ” با نهادهای داخلی و خارجی؛
21-8- همکاری و مشارکت با سازمان در صدور مجوز آزمایشگاه های جدید، تمدید و افزایش دامنه فعالیت، تعلیق و ابطال پروانه آزمایشگاه ها در استان
22-8- اخذ استانداردهای لازم جهت تایید صلاحیت آزمایشگاه ها
23-8- پیش ممیزی و ممیزی به منظور تایید صلاحیت آزمایشگاه ها در استان
24-8- نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های استان
25-8- همکاری با سازمان و انجمن کشوری در ارائه پیشنهاد، محاسبه و تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی
26-8- همکاری با سازمان و انجمن کشوری در نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب سازمان
27-8- همکاری با سازمان و انجمن کشوری در تدوین و اجرای مصوبات تشویقی، تنبیهی، تعلیق و ابطال پروانه تایید صلایحت آزمایشگاه ها
28-8- همکاری با سازمان و انجمن کشوری در انتخاب آزمایشگاه های برتر و نمونه استانی و کشوری
29-8- همکاری با سازمان و انجمن کشوری در بررسی و رسیدگی به اعتراضات و شکایات واصله از آزمایشگاه ها در استان
30-8- همکاری با سازمان و انجمن کشوری در راستای تدوین مقررات مربوط به چگونگی ممیزی و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها در استان
31-8- همکاری با اعضا در رسیدگی به شکایات و تخلفات مطروحه توسط سازمان یا انجمن کشوری
32-8- همکاری با اعضا در شناسایی و معرفی آخرین دستاوردهای فن آوری در روش های آزمون، کالیبراسیون و نمونه برداری
33-8- همکاری با سازمان و انجمن کشوری و اعضا جهت تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی و بین المللی
34-8- همکاری با سازمان و انجمن کشوری و اعضا در تشکیل و حضور در کمیته های فنی و تخصصی در نظام های تایید صلاحیت ملی و بین المللی آزمایشگاه ها
35-8- همکاری با سازمان و انجمن کشوری و اعضا دراجرای پروژه های آزمون کفایت تخصصی (proficiency testing) و صحه گذاری روش های آزمون جدید آزمون و کالیبراسیون
36-8- مشاوره در پیاده سازی سیستم های کیفیت در امور آزمایشگاه ها
37-8- تشکیل کمیته های تخصصی در راستای فعالیت های انجمن استانی
فصل سوم – عضویت و شرایط آن
ماده ۹- عضویت و شرایط آن :
انواع عضویت به شرح ذیل است:
1- تابعیت ایرانی
2- دارا بودن کارت معتبر عضویت و یا کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برای اعضای اصلی
3- قبول مقررات انجمن
4- پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه تعیین شده توسط انجمن
5- عضو اصلی: به اشخاص حقوقی که در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی (آزمون و واسنجی) تایید صلاحیت شده اند گفته می شود.
6- عضو افتخاری: به نمایندگان سازمان، سازمان های تایید صلاحیت کننده، افرادی که موجب ارتقای سطح علمی و یا در پیشبرد اهداف یا وظایف انجمن موثر می باشند. گفته می شود.
تبصره 1: عضو افتخاری بدون رعایت شرایط عضویت با تشخیص هیات مدیره به عضویت انجمن در می آیند

تبصره ۲: شیوه نامه داخلی پذیرش اعضای افتخاری و سایر اعضا توسط هیئت مدیره تهیه و به تصویب خواهد رسید
تبصره ۳: حضور افتخاری در مجامع عمومی بلامانع و بدون حق رأی می باشد.
تبصره ۴: عضویت کلیه اعضا منوط به پرداخت حق عضویت و ورودیه مصوب در مجمع می باشد.
تبصره ۵: اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت و ورودیه معاف می باشد.
تبصره ۶: شعب و نمایندگی های آزمایشگاه ها به شرط رعایت ماده ۹ میتوانند به عنوان عضو اصلی به عضویت انجمن در آیند.

ماده ۱۰- وظایف اعضاء :
کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه ها و مصوبات مجامع عمومی و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف ” انجمن ” می باشند.
فصل چهارم – ارکان
ماده ۱۱- ارکان ” انجمن” عبارتند از:
– مجمع عمومی؛
– هیات مدیره؛
– بازرس.
ماده ۱۲- مجمع عمومی:
مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء حقیقی یا نمایندگان رسمی اعضای حقوقی ” انجمن” میباشد.
1-12- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیر الانتشار منتخب انجمن و حداقل ده روز و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور دقیق جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء از طریق تارنمای تشکل اعلام می گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیر الانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق نامه مکتوب با امضای مجاز و تحویل به دبیرخانه اتاق ایران با معاونت استان ها و تشکل های اتاق ایران هماهنگی نماید.
2-12- نماینده هر عضو حقوقی در ” انجمن ” جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیات مدیره یا مدیر عامل و یا نماینده تام الاختیار آزمایشگاه که کتباً توسط مدیر عامل یا صاحبان امضای مجاز آزمایشگاه معرفی شود. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمناً اشخاص حقوقی می توانند وکالت یک عضو دیگر را در مجمع دارا باشند.
3-12- اخذ رای در مجامع عمومی ” انجمن ” بصورت علنی می باشد مگر زمانی که رأی گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیات مدیره و بازرسان باشد و یا بر اساس رای اکثریت از حاضران مجمع رای به اعلام کتبی آراء داده شود.
4-12- نماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت رییسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی (بدون حق رای در هیات رییسه) برای اداره جلسه، با نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه خواهد کرد. سپس هیأت رئیسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.
5-12- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه ” انجمن ” با تایید اتاق ایران برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.
6-12- منشی جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیأت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.
7-12- حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی، مؤسس، فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و می تواند بدون حق رای اظهار نظر نماید.

8-12- ” انجمن” باید صورتجلسات مجامع عمومی (عادی، مؤسس، فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.
9-12- اتاق ایران باید از پذیرش و تایید صورتجلسات مجامع عمومی و یا هیأت مدیره تشکل هایی که متضمن موارد نقض آیین نامه تشکلهای اقتصادی یا اساسنامه و یا قواعد مسلم قانونی باشد اجتناب نماید.
10-12- برگزاری مجامع عمومی به صورت حضوری و یا آنلاین امکان پذیر است. کلیه ضوابط و مقررات ناظر بر جلسات حضوری، منطبق بر اسناد بالادستی مصوب شورای عالی نظارت در جلسات مجامع انلاین نیز حاکم خواهد بود. در صورت نیاز به مقررات تکمیلی در قالب دستورالعملهای مصوب هیئت رئیسه اتاق ایران تدوین خواهد شد.
ماده ۱۳- مجامع عمومی بر دو نوعند:
– مجمع عمومی عادی،
– مجمع عمومی فوق العاده.
ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و ترجیحاً ظرف چهار ماهه اول سال مالی وفق ماده ۱۲ تشکیل می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.
ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی عادی:
1-15- استماع گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیات مدیره؛
2-15- استماع گزارش بازرس؛
3-15- بررسی و تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه ” انجمن “؛
4-15- استماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛
5-15- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء، برنامه، بودجه و دستورالعمل ها و آئین نامه های پیشنهادی هیأت مدیره؛
6-15- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیئت مدیره؛
7-15- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء بازرسان اصلی یا علی البدل؛
8-15- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار .
9-15- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.
تبصره ۱: هیأت مدیره می بایست حداقل ۲۰ روز پیش از تاریخ مجمع گزارشهای خود را آماده و جهت بررسی به بازرس انجمن ارائه نماید. بازرس می تواند جهت مطابقت گزارش ها، اسناد و مدارک صرفاً با حضور در محل دبیرخانه نسبت به بررسی های لازم اقدام نماید.
تبصره ۲: بدون قرائت گزارش بازرس، اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.
ماده ۱۶- در صورتیکه در مجمع عمومی عادی عملکرد هیأت مدیره یا صورت های مالی به تصویب مجمع نرسد هیات رئیسه مجمع اعلام تنفس نموده و هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به برطرف کردن ایرادات اقدام و به مجمع گزارش نماید. در صورت عدم تأیید مجدد گزارش مالی یا عملکرد هیأت مدیره از سوی مجمع، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می بایست با رعایت مقررات ماده ۱۲ با دستور انتخاب هیأت مدیره برگزار می شود.
تبصره: مجمع تنفس یافته بدون رعایت تشریفات دعوت برگزار می شود
ماده 17- هیئت مدیره بایستی حداقل ۶۰ روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادى وفق ماده ۱۲ بنماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.
تبصره: قصور هیات مدیره در انجام تکلیف ماده فوق در معاونت استان ها و تشکل های اتاق ایران رسیدگی خواهد شد.

ماده 18- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه تشکیل می گردد.
ماده ۱۹- مجامع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با رأی مثبت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد. در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز پس از نوبت اول با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی مثبت نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.
تبصره: در زمان انتخابات هیات مدیره و بازرس، انتخاب افراد به اکثریت نسبی آراء صحیح ماخوذه می باشد.
ماده ۲۰- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:
الف- تغییر و اصلاح اساسنامه “ انجمن”؛
ب- انحلال انجمن و انتخاب مدیر یا هیئت تصفیه؛
تبصره: هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه می بایست به تایید اتاق ایران برسد.
ماده ۲۱ – مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی ” انجمن ” رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده ۲۲- در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از نوبت اول با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور نصف به علاوه یک اعضا و در غیر اینصورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
ماده ۲۳- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده ۱۲ اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.
ماده ۲۴- با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضای اصلی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده ۱۲ دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضا را جهت تشکیل مجمع طبق ماده ۱۲ دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و احراز عدم توجه هیات مدیره و بازرس به درخواست اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.
ماده ۲۵- چنانچه در مهلت مقرر در اساسنامه، مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار نگردد، اتاق ایران پس از سه مرتبه اخطار مکتوب به فاصله یک ماه به انجمن، رأساً نسبت به دعوت از اعضا و و برگزاری مجمع اقدام می نماید.
ماده ۲۶- در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان ” انجمن ” دارای سمت است، ماموریت آن نماینده نیز به تبع وی خود بخود منتفی و زایل خواهد شد.
ماده ۲۷- چنانچه نماینده عضو حقوقی” انجمن”پس از انتخاب درارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، به خودی خود از سمتی که در” انجمن” دارد معزول و هیچگونه سمتی در” انجمن” نخواهد داشت و عضو علی البدل دعوت و در صورت نیاز برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.

ماده ۲۸- هیأت مدیره:
هیات مدیره ” انجمن ” مرکب است از (۵) نفر عضو اصلی و ( ۲ ) نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین اعضای حاضر در مجمع برای مدت سه سال انتخاب می شوند. ضمنا اعضای حقوقی جهت کاندیدا شدن در هیات مدیره تشکل می بایست مدیر عامل یا عضو هیات مدیره شخصیت حقوقی باشند
تبصره ۱: عضویت در هیئت مدیره در بیش از دو دوره متوالی منوط به کسب ۵۰درصد به علاوه یک رای از آرای مجمع عمومی انجمن استانی می باشد.
تبصره ۲: عضویت در هیئت مدیره در دوره های غیر متوالی به هر تعداد بلامانع است.
تبصره ۳: فعالیت در هیئت مدیره انجمن استانی افتخاری است و شامل حق حضور نمی باشد.
تبصره 4: نمایندگان سازمان های تایید کننده و یا گواهی کننده و اعضای موقت و افتخاری، مشاوران و یا اعضایی که حسب مورد به عنوان مهمان به جلسه هیئت مدیره دعوت می شوند می توانند بدون حق رای شرکت نمایند.
تبصره ۵: متقاضی عضویت در هیئت مدیره بایستی از اعضای اصلی انجمن باشد.
تبصره ۶: عضو معرفی شده از طرف شرکت ها بایستی دارای شرایط زیر باشند:
– دارا بودن تابعیت ایرانی
– متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
– دارای تحصیلات حداقل لیسانس و ۲ سال تجربه
– مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره
– داشتن معرفی نامه رسمی از شرکت
– نداشتن سوء پیشینه کیفری
ماده ۲۹- هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یکنفر را بعنوان رئیس، یک نفر را بعنوان نائب رئیس و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب خواهد نمود.
تبصره: هیات مدیره موظف است اصل صورتجلسه تعیین سمت هیات مدیره را به اتاق ایران ارسال نماید.
ماده ۳۰- هر یک از سمتهای هیأت مدیره توسط هیأت مدیره، قابل عزل از سمت و یا تجدید انتخاب می باشند.
ماده ۳۱- هیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی ” انجمن ” یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است تشکیل خواهد شد.
تبصره: در صورت عدم دعوت توسط رئیس یا نایب رییس پس از مدت ۳ ماه، اتاق ایران راسا می تواند نسبت به دعوت جهت برگزاری جلسه هیات مدیره اقدام نماید
ماده ۳۲- در صورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء اصلی هیأت مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد. چنانچه در صورت بروز هر یک از موارد فوق، هیأت مدیره نصاب مقرر در اساسنامه را از دست بدهند، برای مابقی اعضای هیات مدیره، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با دستور جلسه انتخابات هیأت مدیره برگزار خواهد شد.
ماده ۳۳- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل (۳) نفر از اعضای اصلی هیات مدیره رسمیت پیدا می کند.
ماده ۳۴- اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است.

ماده ۳۵ – تصمیمات هیأت مدیره با رای حداقل (۳) نفر از اعضای اصلی هیات مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده ۳۶- از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورتجلسه ای توسط دبیر تنظیم و فی المجلس به امضای حاضرین می رسد. اعضای مخالف مصوبات می توانند ضمن امضا، نظر خود را مبنی بر مخالفت ذیل امضا تصریح نمایند.
ماده ۳۷- هیأت مدیره می تواند یکنفر شخص حقیقی را از خارج از اعضای هیات مدیره بطور تمام وقت بعنوان دبیر انتخاب و استخدام نماید.
تبصره ۱- هیأت مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.
تبصره ۲ – سه جلسه غیبت متوالی و یا شش جلسه غیبت غیر متوالی در طول یک سال در جلسات هیأت مدیره به منزله استعفاء از عضویت هیأت مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو مستعفی می گردد.
تبصره 3- دبیر می تواند در جلسات هیات مدیره بدون حق رای شرکت کند.
ماده ۳۸- برای انجام امور اداری و اجرایی ” انجمن ” دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیأت مدیره تأسیس می گردد.

ماده ۳۹- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:
هیأت مدیره نماینده قانونی ” انجمن ” است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور ” انجمن ” برخوردار است. اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:
1-39- افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام ” انجمن ” در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات ” انجمن ” و پرداخت هزینه ها از این حساب ها؛
2-39- تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛
3-39- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛
4-39- عقد هر گونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول بنام و حساب ” انجمن “؛
5-39- پیشنهاد عقد هر گونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال غیر منقول به مجمع عمومی عادی جهت تصویب.
6-39- استخدام و عزل و نصب دبير ” انجمن ” وتعيين حقوق و مزایا؛
7-39- اقامه یا استرداد هر گونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق کلیه امور مربوط به داوری و کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری؛
8-39- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره ” انجمن ” و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛
9-39- تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون ها، کمیته ها، هیات ها و مراجع داخلی و خارجی؛
10-39- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور دبیرخانه ” انجمن ” در چارچوب اساسنامه؛
11-39- تدوین برنامه و بودجه و آیین نامه ها و دستورالعمل ها ” انجمن” جهت ارائه به مجمع عمومی؛
12-39- تهیه صورت دارائی و دیون ” انجمن”، تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛
13-39- ارسال گزارشهای سالانه از عملکرد ” انجمن” به اتاق ایران؛
14-39- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مشاوران و کارشناسان و پرسنل براساس پیشنهاد دبیر؛
15-39- تدوین سیاستها و خط مشی های کلان ” انجمن” جهت ارائه به مجمع عمومی؛
16-39- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های ” انجمن”؛
17-39- همکاری با اتاق ایران و تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.
18-39- تصویب تاریخ برگزاری مجامع
19-39- تشکیل کارگروه های تخصصی
ماده ۴۰- اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشند:
1-40- تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) ” انجمن” و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب؛
2-40- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه ” انجمن” با هماهنگی خزانه دار و ارائه آن به هیات مدیره؛
3-40- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی ” انجمن” و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب؛
4-40- دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورتهای مالی، وصولی ها و پرداختهای ” انجمن” را کنترل نموده و بر فرایند ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی ” انجمن”، در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.
5-40- پیشنهاد تشکیل کارگروههای تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی ” انجمن” و ارائه به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب ؛
6-40- انتخاب دبیران کارگروه های تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛
7-40- ارائه گزارش عملکرد ” انجمن” به هیات مدیره؛
8-40- ارائه گزارشهای سالانه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای انجمن.
ماده ۴۱- بازرس:
1-41- یکنفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس ” انجمن” می شوند ترجیحاً تجربه و آشنایی کافی با وظائف و مسئولیتهای بازرس مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت را داشته باشند.
2-41- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.
ماده ۴۲- وظایف بازرس:
1-42- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی، ضوابط اتاق ایران و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیأت مدیره اطلاع و رفع آنرا درخواست می نماید.
2-42- بازرس ترازنامه و گزارشهای تهیه شده توسط هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی ” انجمن” را مورد بررسی قرار می دهد و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.
3-42- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود در خصوص عملکرد، تراز نامه و صورتهای مالی را جهت اطلاع اعضاء تهیه و به دبیر خانه تشکل ارائه خواهد نمود.
فصل پنجم – منابع مالی
ماده ۴۳- منابع مالی انجمن عبارتند از:
1-43- ورودیه عضویت ،
2-43- حق عضویت سالانه ؛
3-43- هدايا، عطايا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیر نقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی و اخذ وام از بانکهای و مؤسسات اعتباری یا از شرکتها و اشخاص عضو را دارد؛
4-43- وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا ؛
ماده ۴۴- داوطلبین عضویت در” انجمن”باید مبلغ ورودیه رابه حساب ” انجمن” واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.
ماده ۴۵- هر عضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب ” انجمن” واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.
ماده ۴۶- هیأت مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیراعضاء، برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاههای آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و اعزام هیات های تجاری و بازاریابی و غیره هزینه های ” انجمن” را تأمین کند.
فصل ششم – انحلال و تصفیه
ماده ۴۷- “ انجمن” بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.
ماده ۴۸- چنانچه انحلال ” انجمن” از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور مدیر یا هیأت تصفیه انتخاب می کند. انتخاب اعضاء هیأت مدیره ” انجمن” قبل از انحلال در مقام مدیر یا هیأت تصفیه بلامانع است.
ماده ۴۹- پس از اعلام انحلال ” انجمن” و تعیین مدیر یا هیأت تصفیه، مدیران سابق ” انجمن” مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه ” انجمن” را با تنظیم صورتجلسه تحویل مدیر با هیات تصفیه نمایند.
ماده ۵۰- مدیر یا هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارائیها را روشن می کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیر منقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.
ماده ۵۱ – وظائف و تکالیف و اختیارات مدیر یا هیات تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون ” انجمن” و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347و مفاد اساسنامه خواهد بود.
فصل هفتم – سایر موارد
ماده ۵۲- ” انجمن” می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین خبره و کارآمد مرتبط با موضوع فعالیت، خارج از اعضای “انجمن”، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید.
ماده ۵۳- در موارد مسکوت این اساسنامه بر اساس مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ عمل خواهد شد.
ماده ۵۴- در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت می پذیرد و نظر اتاق در این خصوص قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.
ماده ۵۵- رعایت کلیه مصوبات ، آیین نامه ها و دستورالعملهای اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان انجمن لازم الاجرا می باشد.
ماده ۵۶- در خصوص مسائل کلی و کلان، انجمن تابع تشکل بالادستی به تشخیص اتاق ایران می باشد. همچنین چگونگی ارتباط عملکردی انجمن با تشکل بالادستی تابع تصمیم متخذه در مجمع عمومی تشکل بالادستی می باشد.
ماده ۵۷- کلیه اختلافات و دعاوی احتمالی ناشی از برگزاری مجامع عمومی در خصوص تشکلهای وابسته به اتاق ایران و یا در ارتباط با آن نظیر اختلاف اعضای هیات مدیره با یکدیگر، اعضای تشکل با تشکل مربوطه و تشکل با اتاق ایران و غیره بوسیله کمیته تحت عنوان “کمیته حل اختلاف” متشکل از یک نفر نماینده از هیات راهبردی تشکلها اتاق ایران و یک نفر نماینده از معاونت استان ها و تشکلهای اتاق ایران و یک نفر نماینده از دفتر حقوقی اتاق ایران، مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور قاطع اختلاف بوده و برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می باشد.
ماده ۵۸ – این اساسنامه در (۷) فصل و ( ۵۸) ماده و (۲۵) تبصره در تاریخ 05/11/1400 به تصویب مجمع عمومی موسسین “انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان آذربایجان شرقی ” رسیده است.