انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان آذربایجان شرقی

East Azarbaijan association Of Test & Calibration Accredited Labs

دیدار انجمن آزمایشگاه های همکار آرمون و واسنجی ایران با جامعه ممیزی و بازرسی ایران

اخبار انجمن

1402/08/08 به گزارش روابط عمومی انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی ایران، اعضای هیات مدیره انجمن ایران و جامعه ممیزی و بازرسی ایران در جلسه ای به بررسی راه های توسعه همکاری های فراگیر و تشکیل کارگروه های تخصصی پرداختند. در ابتدای جلسه سعید تاجیک رییس هیئت مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران و […]

1 دقیقه زمان مطالعه 02 نوامبر 2023 نوشته شده توسط : مدیر

1402/08/08

به گزارش روابط عمومی انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی ایران، اعضای هیات مدیره انجمن ایران و جامعه ممیزی و بازرسی ایران در جلسه ای به بررسی راه های توسعه همکاری های فراگیر و تشکیل کارگروه های تخصصی پرداختند.

در ابتدای جلسه سعید تاجیک رییس هیئت مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران و عضو هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی ایران، ضمن طرح موضوع و مرور دستور جلسه، عنوان کرد: جامعه ممیزی و بازرسی ایران و انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی ایران، اشتراکات فراوانی با یکدیگر داشته و بسیاری از اعضای جامعه در انجمن نیز عضویت دارند؛ لذا امکان و بستر مناسب به منظور برنامه ریزی و تعریف پروژه‌های مشترک تحقیقاتی، نظارتی، آموزشی بطور بی سابقه ای در تاریخ این دو تشکل فراهم است.

جهت بهبودی پایدار در عملکرد هر دو تشکل زمینه‌های همکاری، همگرایی و تشکیل کارگروه‌ها از جمله مباحثی بودند که در این جلسه مطرح شدند. این تلاش مشترک نه تنها به ترقی حرفه‌ای اعضا کمک خواهد کرد، بلکه نقش بسزایی در پیشبرد اهداف متعالی کیفیت در کشور خواهد داشت.

علیرضا محب‌علی رییس هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی ایران نیز ضمن تشکر از جامعه ممیزی و بازرسی بابت برگزاری این جلسه، از توسعه همکاری‌های مشترک و استفاده دو تشکل از ظرفیت‌های یکدیگر استقبال کرد و گفت: به طور حتم جامعه و انجمن در کنار هم می‌توانند ضمن اشتراک گذاری ظرفیت‌ها و توانایی‌هایشان، در بسیاری از زمینه‌ها مانند ارزیابی و نظارت بر عملکرد حرفه‌ای اعضا، افزایش توانمندی ها در مذاکرات و چالشهای بخش خصوصی و حاکمیتی با هم همکاری کنند.

در این جلسه هر دو هیئت مدیره توافق کردند که در آینده نزدیک شاهد برگزاری ادامه جلسات در زمینه های تخصصی و عمومی و همکاری جامعه با انجمن آزمایشگاههای همکار باشیم.

دیدگاه ها نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید